Ana içeriğe atla

Korku Tünelleri: lunapark, sideshow ve freakshowlar…

Korku tüneli olarak adlandırdığımız lunaparkların belki de en vazgeçilmez eğlence aracı, mekanikleşmiş bir freakshowdan başka bir şey değildir. Bu mekanikleşmeyi freakshowların tarih sahnesinde belirli bir zaman diliminden sonra etik olmamalarından ötürü dünyada yasaklanması kuşkusuz ki tetiklemiştir. Korku tünellerinin bir kült eğlence statüsünde değerlendirilmeleri lunapark sektörü kadar, başlı başına bir sektör arayışı içine girmemize sebep olan önemli bir unsurdur. Nitekim sadece lunaparklardaki korku tünelleri baz alınarak yapılan korku filmleri, tüm eğlence parkından ziyade, eğlencenin dallanıp budaklanan spesifik bir alanını gün ışığına çıkarmaktadır.

Tobe Hooper’ın Funhouse filmi ise bu spesifik eğlencenin, diğer mekanik aletlerden farkını koyan önemli bir fikirdi. Korku tünellerinin kendi bağımsızlığını kazanması için bu spesifik eğlence alanının, lunaparklardaki diğer mekanik aletlerden farklı olarak algılanması şarttı ve korku tünellerinin özellikle kült statüsünde hizmet edeceği çok belirgin bir tarihi gün vardı: Cadılar Bayramı.

Hem Cadılar Bayramı, hem de Funhouse filminden de söz açılmışken, Cadılar Bayramı’na özel olarak uygulanan bir etkinlikten bahsetmek istiyorum:

X Sokağı’ndaki X No’lu ev bir korku tüneli yahut korku atraksiyonu olarak ziyaretçilere açılmaktadır. Bu ev bir lunapark ya da panayırın içinde yer alan atraksiyon öğelerinden biri değildir. Aksine yaşadığınız mahallenin içinde yer alan bir evden farkı yoktur. Bu atraksiyonu yaşamak için bir lunapark yerine, açık adreste belirtilen eve gidersiniz, bilet alırsınız ve eve girersiniz. Bu evde mekanik figürlere rastlamaktan ziyade, bir senaryo ve atraksiyona bağlı kalarak canlı figürlerle karşılaşırsınız. Nanik yapan plastik iskelet figürü bakın nasıl tarihe karışıyor…

Bu atraksiyonu yaşama isteği (yani evi bilet alarak dolaşmak isteği) kanımca Tobe Hooper’ın filminde de değinildiği gibi sadece oyuncak figürlerin (veya canlı figürlerin) nasıl ve ne zaman korkutucu efektler eşliğinde belireceğini görme isteği değildir. Hatırlarsak, Funhouse geceyi gizlice panayırda yer alan korku tünelinin içinde geçirmek isteyen bir grup gencin başına gelenleri konu alıyordu. Ama bu altta açıklayacağımız üzere, atraksiyonun kendisine dahil olmak, yani geceyi o evde geçirmek için duyulan heyecandan da öte bir şeydir.

Freakshowların sergilenmesi ve deformasyondan kar gütme amacı, benim fikrime göre, izleyicinin atraksiyonun bir parçası olmasını değil, deformasyon ile yüzleşmesini öngörmektedir. İzleyicilerin yüzleştiği ya da yüzleşmeye çalıştığı deformasyon hele hele post-modern zamanlarda freaklerin halen bir öteki olduğuna vurgu yapmaktadır. Korku tünelleri ve diğer sideshow atraksiyonları öteki’yi içselleştirmek (1. Madde) adına yapılan bir hareket gibi görünürken kanımca, çoğu zaman seyirci psikolojisinde yabancılaştırmayı etkin kılar. Görüldüğü üzere birinci maddemiz olan içselleştirmeye bir de yabancılaştırma maddesini ekliyorum. Bu iki maddeyi birazdan The Howling Part VI: Freaks filminin iki karakteri üzerinden inceleyeceğim ancak öncesinde içselleştirmenin, heyecanı deneyimlemekten farkını irdelemek istiyorum:

“Deneyimlemek” kuşkusuz ki iki maddeyi de kapsamaktadır. Bu süreçte kimi izleyici şovu içselleştirir, kimisi de (kanımca büyük çoğunluk) yabancılaştırır. Karanlık tünelin içinde gözlerini kapayıp, taşıtın içinde bir kenara büzülen izleyici, atraksiyonu yabancılaştırmaktan ziyade içselleştiren kişidir. Tabii ki içselleştiren kişinin gözlerinin kapalı olmasının tam zıddı bir durum da söz konusudur. Bu durumu kendi kişisel eşyalarının sergilendiği bir müzeyi gezen birisi gibi düşünürsek, bu kişi eşyalarının nasıl sergilendiğine dair kayıtsız da kalabilir yahut kendini yeniden evindeymiş gibi hissedebilir. Sergilenme biçiminden hoşnut kalabilir yahut hoşnut kalmayabilir. Ama müzeyi ilk defa gezen yahut o eşyalara karşı olan özel ilgisi dışında eşyalarla ve nesnelerle hiçbir teması bulunmayan kişinin gezdiğinden biraz daha farklı bir psikoloji içindedir. Dolayısıyla alanımız tamamen özel ilgi alanıyla, yaşam biçimleriyle ve yaşamı kuşatan elementlerle ilgilenmek zorundadır. Örnek olarak freakshowları içselleştiren bir tür performanstan bahsetmek istiyorum.

Body art. Sanatla da iç içe olarak deforme olarak doğmamış bireyin kendini deforme etmesi…

Deformasyon ile barışan bir kitlenin yahut az miktardaki bireylerin korku tünellerinin günümüzdeki versiyonları gibi artık sadece izleyici kalmayı değil, onlardan bir parçayı da kendilerine adapte etmek istemesi. Burada deneyimlemek yerine adapte etmek kavramını kullanmam doğru olacaktır. Burada bir şeyin altını da önemle çizmek istiyorum. Vücudun deforme edilmesinden kastım geleneksel olarak uygulanan bir metot değildir. Şayet bu tarz gelenekler konumuzun dışındadır. Kültür tam da burada farklı kavramlar yüklüyor bize. Konumuzla alakalı olan deformasyon bilinçlice, tamamen isteyerek ve post-modern kültürün yaygınlaşması sonucu oluşan bir deformasyondur.

Kişisel fikrim olarak body art ve deformasyonun bireye adapte edilmesini içselleştirme olarak kategorize etmekteyim. İçselleştirmenin bu tarz atraksiyonlarda (sideshows, freakshows) body art ve deformasyondan da oldukça beslenerek konumuz için çok çok önemli bir yapıcılığı mevcuttur:

Bu tip adaptasyonlar sektörleşerek alt kültürlerin pek çok cazip gelen kısımlarını insanların hizmetine sokadursun, bu tarz karnaval şovlarının kültleşmesine sebep olmuştur. Ancak tabii ki bu tarz bir etkinlik ve kült tanımının hakkını verebilmek için sadece heyecan ve adrenalin sağlayan birkaç saatlik aktiviteden bahsetmemiz mümkün değildir. Az önce de dediğimiz gibi özel ilgi alanı ve yaşamı kuşatan çevre ve elementler, bu aktivitelere olan yaklaşımlarımızı desteklemektedirler.

Bir kez daha iki maddemizi hatırlayalım:

1) İçselleştirme

2) Yabancılaştırma

Şimdi, buraya kadar anlattıklarımızın (deformasyon dahil) hepsini kapsayan örneklendirmeyi The Howling Part VI: Freaks üzerinden yapacağım:

Nereden geldiği ve nereye gideceği belli olmayan Ian, (tam da bir film-noir karakteri gibi) çorak bir Amerikan kasabasının rahibinin yanında kiliseyi tadilat etmek üzere çalışmaya başlar. Rahibin kızı olan Elizabeth ile iyi ilişkiler kurmakta, Elizabeth’i kendine çekmektedir. Bu mutlu görünen tablo kasabaya uğrayan gezici karnaval tarafından bozulur. Elizabeth karnavala gitmek için ısrar eder ve Ian da onu kıramaz. O gün dolunaydır…

Karnavalda Ian ve Elizabeth, karnavalın kurucusu ve oldukça tekinsiz bir şovmen olan Harker tarafından bir freakshow izlemeye zorlandıklarında iki şey dikkatimizi çekmektedir:

1) Elizabeth her bir şov ne kadar korkutucu ve sıra dışı olsa da, bir diğer şova geçtiğinde yüzünde hafif bir tebessümle yeni şovdaki sevimliliği yakalamaya çalışır. (4 tane ayrı hilkat garibesinden ve yine 4 tane ayrı platformdan oluşan birbiriyle bağımsız şovlardır bunlar.)

2) Ian ise daha hiçbir şovu seyretmeden ne olduğunu biliyor gibidir… Halbuki esas içselleştiren Ian’ın ta kendisidir çünkü kendisi kontrol altına alamadığı bir doğa-üstü yetiye sahiptir. Ian bir kurt adamdır. Kurt adama dönüşeceği dolunay gecesinin karnavalı ziyaret edecekleri güne denk gelmesini de buraya ekleyelim…

Ian bir süre sonra kendisinin de bir freakshow gösterisine dönüşeceğini az çok tahmin etmekteydi. İçselleştirmeden kastım tam da filmin bu noktasında dile gelmektedir. Bu içselleştirme, görüldüğü üzere isteyerek yahut bilinçlice yapılan bir içselleştirme değildir. Ancak Ian’ın yaşamını çevreleyen öğe (filmde bu öğeye lanet demeliyiz) bilinçsizce olsa da içselleştirmedeki etkin yerini gözler önüne sermektedir. Ian, kendi eşyalarından ziyade, adeta kendinin sergilendiği bir müzeyi gezdiğini hissetmektedir.

Elizabeth’in seyirciliği ise tamamen yabancılaştırmak üzerine kuruludur. Bir ötekiyi seyrettiğini gayet iyi bilmekle birlikte, yine de bir tebessüm etme gereği duyar. Elizabeth şovları içselleştirmiyordur; aksine kendinden bir parçayı bu korkunç şovlara atfediyordur. Öbür tarafta Ian ise kendisinin de bir freakshow karakteri olduğunu – ve elbet bir gün olacağını- bildiğinden rahatsızlık duyması gayet doğaldır. Kült statüsüyle incelediğim freakshowların Elizabeth gözünden değil, ancak Ian’ın tüm karakteri ve şovları izleme duyguları ele alındığında kült statüsüne ulaştıklarını savunmaktayım.

Ian ve Elizabeth’in freakshowu görmelerinden birkaç dakika önce yürüyerek gezilen bir korku tüneline girmelerinde de aynı örnek yer alır. Elizabeth daha heyecanlıdır ve korkunç figürlerin ufak çaplı saldırılarından korktuğu gibi, her birinin ardından tebessüm edebilecek denli de yabancıdır. Elizabeth’in tek tebessüm etmediği figür Azrail figürüdür ve Ian da rahatsız olmuştur bu figürden fakat Exit’e yani çıkışa geldiklerinde Elizabeth’in yüzünde yer alan tebessümün aynısını Ian’da göremeyiz. Çıkışta oyuncak palyaçonun yaptığı şaka gereği birkaç saniye içeride kilitli kalan Ian ve Elizabeth’in birbirlerine olan ilgilerinin patlak vereceği an olarak bu anı gözetlesek de bu mümkün olamaz çünkü onlar yakınlaşana kadar kapılar çoktan açılır. Bu esnada Elizabeth’in bir hareketi de önemlidir. Oyuncak palyaçoya dokunur, neden yapıldığını, nasıl çalıştığını yani kendisine tamamen yabancı olan bir atraksiyon figürünün ne olduğunu kavramak isteyerek ve özellikle de “vaaaay” diyerek…

Karnavala zorla alıkonularak gösteri yapmaya zorlanan bir karakter karşımıza çıkar: Winston. Winston vücudunun yarısı timsah derisine benzeyen ve zorla freak olduğu yüzüne vurgulanan birisidir. Harker’ın Winston ile olan iki diyalogu konumuza ışık tutar:

Winston : Burada olmak istemiyorum.

Harker: Konuşabiliyormuşsun, bu güzel…

Winston: Burada olmak istemiyorum.

Harker: Neden? Nereye gidersen git hep aynı. İnsanlar sana bakıyor, korku içinde bağırıyorlar ve arkandan freak diye haykırıyorlar.

Harker: Mabedine hoş geldin, Winston.

Ve Winston’ın zorla Timsah Çocuk gösterisine çıkmasından dakikalar önce:

Harker: Biz öldükten sonra bile herkes seni saygıyla anacak… “Timsah Çocuk” diye…

Halbuki Winston deforme olmuş birisi olsa da bir şovmen, bir şovun parçası değildir. Timsah Çocuk rolü komiktir. Ian ve Elizabeth onu gördüklerinde sadece dudak bükerler. Oraya ait olmadığını anlamışlarcasına… Winston içselleştirmeye çalışmak için çaba harcar, kendini komik duruma sokar ve hatta diğer freakler tarafından aşağılanır, hor görülür. Zorakidir…

Ian’ın kurt adam kimliği Harker tarafından ortaya çıkarıldığı vakit, Ian da diğer freaklerin arasında yerini alır. Artık bir şovun parçasıdır. Şova alışkın değildir ama ortamı yadsıyamaz. Gösterisi sırasında Harker’la alay edecek kadar soğukkanlıdır. İçselleştirmiştir. Adeta evinde gibidir. Winston bile gösteriye ağzı açık eşlik eder. Yabancıdır o çünkü.

Son olarak, yazıya Viyana’da bulunduğum bir lunaparktaki korku tüneli maceramı eklemek istiyorum. Lunaparkta tam 3 adet ayrı korku tüneli dikkatimi çekmişti. Klasik arabayla gezileni, bir zombi evi ve en korkutucu gözükeni; yürüyerek girilen perili köşk. Arabayla gezileninde içinde arabanın bozulduğunu burada belirtmem gerek. Arkadan gelen “tak tak tak” ayak seslerini korku atraksiyonun bir parçası sanan ben, teknisyenin arabayı kendisi iterek götüreceğini ve bozulan araba sayesinde tüm atraksiyona arkamda teknisyen ile devam edeceğimi tahmin etmiyordum. Yalnız, araba tünelin içinde bozulduğu vakit figürlerin halen çalışır vaziyette olması ve içeriden figürlerin çıkardığı seslerin kulağımda çınlaması, tıpkı Funhouse filmini anımsattı.

Bir başka anımda ise daha 6 yaşımdayken annemle içinde kalakaldığım korku tünelini mecburen ışıklar yanıp yine teknisyen eşliğinde yürüyerek arşınlarken, kendimi figürlere dokunmak zorunda hissettim. O beni çok korkutan ama yabancılaştırdığım yaratıkları halen bir yabancı edasıyla inceledim. Bu incelemenin sonunda ise bir dahaki binişimde artık figürleri tanıyor olmama rağmen daha da fazla korktuğumu söylemek zorunda kalacağım. Ben bir hayran ve istekli olarak içeri girdim ama Howling Part 6’teki Ian gibi içselleştiremediğimi, aksine Elizabeth gibi davrandığımı, yani yabancılaştırdığımı da söylemek zorundayım. Tüm yaşanan heyecana ve de olağanüstü korkuya rağmen çıkışta tebessüm ederek ama oranın, o atmosferin bir parçası olmadığımı bilmenin gönül rahatlığıyla…

SONUÇ

Buraya kadar anlattıklarımdan yola çıkarak çok basit bir indirgemeyle yazıyı sonlandırabiliriz:

Şayet freakshowlardaki gerçek freaklerden biri değilsek (tıpkı Ian’ın gizli kurt adamlığı gibi) daima bu şovları yabancılaştırırız. Fakat önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum ki yabancılaştırmak demek, bu şovlara karşı olan düşkünlüğümüzün yahut onlardan bir parça olmak istememizin zıddı demek değildir. Aksine rahatsız edici bir boyutta olma ihtimalleri olsa da, yüzümüzde onları içselleştirmeye dair bir tebessüm ve anlayış belirir. Bu anlayışı body art gibi bir örnekle de betimlemeye çalıştım. Sideshow geleneğinin kültürel olarak yeri, bu yabancılaştırma zorunluluğunda bir miktar içselleştirme çabalarına dayanmaktadır. O yüzden modern-freakler var. Artık etik olarak uygun bulunmadığından filmlere konu olduğu gibi sergilenmemektedir ancak freakshow fikri her daim devam edecektir.

Kaynak: korkusitesi.com/Burak Bayülgen

İlginizi çekebilir:

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Tomino'nun Cehennemi

Bu popüler bir Japon hikayesi, "Tomino'nun Cehennemi" adlı bir şiirle ilgili. Sadece zihninizle okumalısınız ve asla yüksek sesle okumamanız gerektiğini söylüyorlar. Yüksek sesle okuyacak olsaydınız, eylemleriniz için sorumluluk almalısınız. "Tomino'nun Cehennemi" (ト ミ ノ Y 地獄), Yomota Inuhiko (四方 田 犬 彦) tarafından "Kalp Yuvarlanan Bir Taş Gibi" adlı bir kitapta yazılmıştır ve Saizo Yaso'nun (西 條19) 1919'da yazdığı 27. şiir koleksiyonudur. Kimse bu söylentinin nasıl başladığından emin değil, ama sadece "Bu şiiri yüksek sesle okursanız, trajik şeyler (凶事) olacak" uyarısı var. Sadece bir lanete benziyor. Bunu ortak "Daha uzun büyüyeceksin" ve hatta "Ailem öldü" ile karşılaştırmamayı ister. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu anlıyor musunuz? Bu hikaye eskiden 2 kanalda çok popülerdi ve birçok kişi fotoğraf ve videoyu kanıt olarak çekip 2 kanalda yayınladı. Hiçbir şeyin olmadığını söyleyen birçok kullanıcı vard

Wyoming olayı

Wyoming Olayı (veya Wyoming Hijacking) daha az bilinen bir televizyon yayını kaçırma / hackleme vakasıdır. Bir hacker, yerel bir programlama kanalından (Niobrara ilçesinde birkaç küçük topluluğa hizmet verdiğine inanılan) yayınları kesti ve kendi videosunu yayınladı. Video, çeşitli duygular ve "pozlar" gösteren çok sayıda parçalanmış, insan kafası klipleri içeriyordu. Kamera konumu sık sık değişti (genellikle on ila onbeş saniyede bir) ve video genellikle "ÖZEL SUNUM" duyurusu ile kesintiye uğradı. Bu klip bu aralıklardan birinden alınmıştır Video çoğunlukla yerel olarak iyi bilinir ve uzun süre izleyen birkaç sakin üzerinde yarattığı etkiler olmasaydı muhtemelen bu kadar popüler olmazdı. Şikayetler arasında kusma, halüsinasyonlar, baş ağrıları vb. Vardı. Bazıları paranormal olduğuna inanmasına rağmen, uzmanlar bu rahatsızlıkların nedeninin yayın boyunca düzenli olarak oynanan frekanslar olduğunu belirledi. Bu klipte, çalınan frekans 17 ila 19 hz arasındadır. Bu f

Piri reis haritasının gizemi

9 Ekim 1929'da Alman ilahiyatçı Gustav Adolf Deissmann  İstanbul'daki Topkapı Sarayı kütüphanesindeki eşyaları kataloglarken  bazı materyallerin arasında ilginç bir parşömene rastladı. Ceylan derisi parşömeninin üzerinde Piri Reis'in çizdiği bir harita vardı . Harita Türk haritacı Hagji Ahmed Muhiddin Piri , diğer adıyla Piri Reis tarafından çizilmiş ve imzalanmıştır ve MS 1513 tarihlidir. Piri Reis, Türk donanmasında amiral, deneyimli bir denizci ve  bir haritacıydı.  H aritayı oluşturmak için 8 Ptolemaik harita, 4 Portekiz haritası, bir Arap haritası ve Christopher Colomb tarafından hazırlanan bir harita da dahil olmak üzere 20 kaynak harita ve çizelge kullandığı iddia ediliyordu. Keşfedilmesinden bu yana, Piri Reis haritası, keşfedilmeden 300 yıl önce Antarktika'nın bir temsili gibi görünen şeyin varlığı nedeniyle çeşitli tartışmalara yol açtı. Antarktika'nın görünüşünün daha da ilgi çekici bir başka yönü, Antarktika'yı 6000 yıl önceki buzla kaplı olmayan hal

Anasayfa gizlilik politikası iletişim Hakkında

BodrumKat
Tüm hakları saklıdır.